مارکتینگ مستر پروگرم

مارکتینگ مستر پروگرم

مارکتینگ مستر پروگرم

Marketing Master Program

 

مارکتینگ مستر پروگرم

میزبان: مرکز تجارت دیجیتال

مهمان: شما و شرکت موفق شما

ما به شرکت شما می آییم تا با متخصصین مارکتینگ شما چند ساعتی صحبت کنیم و شما به مردم درباره محصولات و خدمات شما و رازهای مارکتینگ و موفقیت بگویید!

هماهنگی از طریق واتساپ و تلگرام

Whatsapp/Telegram:

09385598287

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6476029417993826304

 

 

 

مارکتینگ مستر پروگرم

مارکتینگ مستر پروگرم

 

 

Marketing Master Program (MMP) by Digital Trade Center / CfSMP – www.2018Marketing.ir

Host: Digital Trade Center / Californium SMP
Guest: You & Your Successful Company!

Topic: Business & Marketing – Digital Marketing & eCommerce – Entrepreneurship & …

Date: Sometime Next Week!

Will be Published on: 2018Marketing.ir, YouTube, Aparat, LinkedIn, Later on DVD & …

We will come to your company to interview your Marketing Experts for a few Hours, and tell people about your Products & Services, and Marketing & Success Secrets!

مارکتینگ مستر پروگرم

Marketing Master Program

Arrangement via Whatsapp/Telegram:
09385598287

All the Bests,
Good Luck!
Digital Trade Center Academy
www.2018Marketing.ir

 

 

مارکتینگ مستر پروگرم

Marketing Master Program

 

 

 

Founder of the Marketing Master Program (MMP) in Iran:

https://www.linkedin.com/in/cfsmp

 

 
پاسخ دهید