marketing and advertisement

مقدمه ای بر تبلیغات و مارکتینگ

مقدمه ای بر تبلیغات و مارکتینگ

Digital Marketing Solutions & Strategies – part 1 – Introduction

 

در دنیای اقتصادی امروز، تمامی کسب و کار های پویا و فعال به تبلیغات و مارکتینگ نیاز دارند و امروزه در بسیاری از شرکت های مدرن داخل و خارج از ایران، مخصوصا شرکت های بزرگ تبلیغاتی در اروپا و آمریکا،  راهکار ها و برنامه های خاص و ویژه ای برای مارکتینگ و تبلیغات وجود دارد؛ که برخی از آنها این راهکار ها و پلن ها را به صورت برنامه های آموزشی، سمینارها و غیره به سایر شرکت ها و علاقه مندان به فروش می رسانند، و برخی نیز به صورت ساعتی یا پروژه ای به دیگران مشاوره می دهند و یا در پیاده سازی بخش ها و استراتژی های مختلف به آنان کمک می نمایند.

 

marketing and advertisement

 

 
One thought on “مقدمه ای بر تبلیغات و مارکتینگ

پاسخ دهید